• OZNAM

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     v súlade s prijatými opatreniami a nariadeniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu Vás žiadame, aby ste bezodkladne informovali riaditeľstvo našej školy v prípade potenciálne pozitívneho prípadu ochorenia žiaka bezodkladne, a to po tom, čo sa o takejto skutočnosti dozviete.

     O predmetnej skutočnosti je nevyhnutné informovať riaditeľstvo školy (zusmartin@zusmartin.sk, 043/4133480) a zároveň aj príslušného triedneho učiteľa.

     Zároveň upozorňujeme všetkých zákonných zástupcov, ako aj plnoletých žiakov, že v prípade, ak bolo žiakovi nariadené karanténe opatrenie je VYLÚČENÉ, aby sa takýto žiak zúčastnil vyučovania v našej ZUŠ.

     Žiadame Vás o dôsledné dodržiavanie všetkých opatrení, aby sme predišli prípadnému šíreniu ochorenia.

     Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

     riaditeľstvo školy

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie