• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
    • Obnovujeme prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch

    • 16. 5. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     s účinnosťou od 17. mája 2021 ZUŠ v Martine prechádza na prezenčnú formu vyučovania vo všetkých odboroch v hlavnej budove na ulici P. Mudroňa v individuálnej a taktiež aj v skupinovej forme.

     Prosíme Vás o trpezlivosť na našich elokovaných pracoviskách (ZŠ A. Dubčeka, ZŠ s MŠ J.V. Dolinského, MŠ J. Šimka, MŠ Tajovského), kde vyučovanie výtvarného a tanečného odboru do konca mája 2021 nebude možné realizovať prezenčne.

     Na elokovanom pracovisku ZŠ J. Kronera bude prebiehať vyučovanie výtvarného odboru prezenčnou formou.

     Riaditeľstvo školy

    • Obnovujeme prezenčné vyučovanie v hudobnom odbore

    • 21. 4. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     Oznamujeme Vám, že od pondelka 26. apríla 2021 otvárame prezenčné vyučovanie pre žiakov individuálneho vyučovania PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV HUDOBNÉHO ODBORU (okrem dychových nástrojov a spevu)

     Skupinové vyučovanie pokračuje naďalej dištančnou formou.

     Vstup žiaka do budovy školy na vyučovanie odo dňa 26. apríla 2021 a taktiež každý ďalší týždeň bude podmienený:

     • I. časť - 1.- 4. roč. ZŠ
      • na základe preukázania vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti (v prílohe Čestné vyhlásenie – zákonný zástupca) spolu s kópiou testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.
     • II. časť - 5.- 9. roč. ZŠ + 2. stupeň - stredoškoláci
      • na základe preukázania platného negatívneho testu žiaka nie starším ako 7 dní
      • na základe preukázania vyhlásenia rodiča o bezinfekčnosti (v prílohe Čestné vyhlásenie žiak + zákonný zástupca) spolu s kópiou testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 7 dní.

     Platí naďalej nariadenie, že zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba žiaka sa nemôže pohybovať v budove školy.

     O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

     V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa obráťte na triedneho učiteľa alebo riaditeľstvo ZUŠ.

     Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a trpezlivosť. 

     Riaditeľstvo školy

      

     Čestné vyhlásenie - zákonný zástupca (na stiahnutie)

     Čestné vyhlásenie - žiak + zákonný zástupca (na stiahnutie)

     Čestné vyhlásenie - plnoletý žiak (na stiahnutie)

    • Kontakt

     • Základná umelecká škola v Martine
     • admin@zusmartin.sk
     • +421 43 4133480
     • P. Mudroňa 6
     • 37811819
   • Staňte sa naším fanúšikom

    • Prihlásenie