Základná umelecká škola v Martine

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Od 1. 1. 2016 zverejňujeme dokumenty v súlade so zákonom na stránke nášho zriaďovateľa - www.egov.martin.sk


Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 152/2015 náradie pre VO 301,31 s DPH 17.12.2015 MAXI Group Slovakia s.r.o. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 149/2015 zabezpečenie poskytovania zdravotného dohľadu 69,98 s DPH 15.12.2015 zdravotka - PZS, s.r.o. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 150/2015 konferenčné stoličky a stoly 1 159,10 s DPH 15.12.2015 MY DVA Slovakia, s.r.o. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 151/2015 dodávka tepla a teplej vody - december 2015 1 700,00 s DPH 15.12.2015 STEFE Martin, a.s. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 148/2015 hovorné - mobil - november 2015 42,55 s DPH 11.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 145/2015 dodávka tepla a teplej vody - november 2015 1 635,09 s DPH 09.12.2015 STEFE Martin, a.s. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 146/2015 revízia elektrického zariadenia 552,72 s DPH 09.12.2015 Stanislav Šagáth - ELEKTRICKÉ SYSTÉMY BUDOV Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 147/2015 hovorné - pevná linka - november 2015 19,99 s DPH 09.12.2015 Slovak Telekom, a.s. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 144/2015 spotreba vody na prevádzku výmenníkovej stanice za rok 2015 206,75 s DPH 08.12.2015 Základná škola Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 140/2015 hudobné nástroje 334,53 s DPH 07.12.2015 AUDIO PARTNER s.r.o. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 142/2015 ladenie a oprava klavírov 1 000,00 s DPH 07.12.2015 Damián Mrva Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 143/2015 kancelárske kreslo (2 ks) 489,60 s DPH 07.12.2015 B2B Partner s.r.o. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 141/2015 vodné, stočné - máj - november 2015 490,73 s DPH 07.12.2015 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 137/2015 elektrická energia - november 2015 - nedoplatok 223,68 s DPH 04.12.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 139/2015 rádio, CD, DVD 129,99 s DPH 04.12.2015 František Majtán - Euronics TPD Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 138/2015 tonery, notebook, myš, MS Office 2016, tlačiareň 2 138,64 s DPH 04.12.2015 P.A.N spol. s r. o. Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 134/2015 stravné - november 2015 35,91 s DPH 03.12.2015 ŠJ pri Gymnázium Jozefa Lettricha Martin Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 135/2015 stravné - november 2015 - SF 13,50 s DPH 03.12.2015 ŠJ pri Gymnázium Jozefa Lettricha Martin Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 136/2015 podiel prevádzkových nákladov za služby PaM 66,70 bez DPH 03.12.2015 ZŠ s MŠ J. V. Dolinského Základná umelecká škola v Martine
Faktúra 133/2015 stravné - november 2015 654,48 s DPH 02.12.2015 ŠJ pri Základnej škole Základná umelecká škola v Martine
zobrazené záznamy: 1-20/508