• Školné

     • Odpustenie školného

     • Mesto Martin ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin. V prípade, že o toto odpustenie máte záujem je potrebné vyplniť formulár a ten následne adresovať na Mestský úrad v Martine.

      Ďalšie informácie nájdete tu

       

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie