• Prijímacie skúšky

     • Hudobný odbor

      Čo ponúkame?
      akordeón, bicie, flauta (priečna, zobcová), gitara, husle, keyboard, klarinet, klavír, kontrabas, saxofón, spev, violu, violončelo

      Čo Vás čaká na prijímacích skúškach?
      zaspievať dve piesne (s klavírom aj bez klavíra), vytlieskať jednoduchý rytmus, intonácia pri klavíri

      Výtvarný odbor

      Čo ponúkame?

      1. Klasické vyučovanie – kresba, maľba, grafika, modelovanie a dekoratívna činnosť
      2. Počítačová grafika

      Čo Vás čaká na prijímacích skúškach?
      kresba zátišia a voľnej témy, preto je do výtvarného odboru potrebné prísť najneskôr do 17.00 hod.

      Literárno-dramatický odbor

      Čo Vás čaká na prijímacích skúškach?
      prednes ukážok (poézia, próza), spev piesne

      Tanečný odbor

      na prijímacie skúšky je potrebné si priniesť cvičky a úbor

       

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie