• Hudobný odbor

     • Detský spevácky zbor SVETLUŠKA

     • Detský spevácky zbor Svetluška vznikol v roku 2007 z iniciatívy vedenia Základnej umeleckej školy v Martine a dirigentky PaedDr. Otílie Moravčíkovej, DiS. art. Od čias jeho vzniku sa Svetluška podieľala na kultúrnom dianí školy a mesta Martin a svojím umením reprezentovala ZUŠ na festivaloch detskej a zborovej hudby. Z jej úspechov možno spomenúť Cenu za umeleckú interpretáciu a dramaturgiu, ktorú získala v roku 2009 na festivale Viva la musica v Čadci. Svetluška sa rada podieľa aj na väčších projektoch, čoho dôkazom je naštudovanie piesňového cyklu Varila myšička kašičku od Eugena Suchoňa a účinkovanie v Zrunekovej/Paschovej Vianočnej omši. Posledným a najväčším projektom je nahrávka CD S deťmi sa dá dohodnúť.
      Zámerom dirigentky je kvalitná hlasová príprava spojená s pohybovou a dramatickou zložkou, ktorá sa deťom páči a ktorá robí vystúpenia Svetlušky originálnymi.

      V spojení s vynikajúcou klavírnou a skladateľskou spoluprácou Mgr. Kamily Šimonovej sa Svetluška vypracovala na vokálne teleso, ktoré prináša radosť z hudby a muzicírovania nielen malým ale aj veľkým poslucháčom.

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie