• Výsledky 2018/2019

     • Nadpis

     • Zákonný zástupca novoprijatého žiaka, resp. plnoletý novoprijatý žiak si vyzdvihne prihlášku a vyplnenú ju vráti na riaditeľstvo školy do 15. júna 2018 a zaplatí zápisné vo výške 3,00 EUR.

      Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a prihlášku si je možné vyzdvihnúť školy
      od štvrtka 24. mája 2018 v čase 9.00 – 16.00 hod.
      a následne každý pracovný deň v čase od 9.00 do 16.00 hod.

      Po tomto termíne, v prípade neodovzdania prihlášky môže byť študijná pozícia nahradená iným záujemcom.

      Žiaci, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku voľného miesta budú telefonicky kontaktovaní, ako náhle bude aktuálna možnosť prijatia.

      V Martine, dňa 18. mája 2018

      Mgr. art. Pavol Zápotočný
      riaditeľ školy


      ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

       

      HUDOBNÝ ODBOR

      LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

      TANEČNÝ ODBOR

      VÝTVARNÝ ODBOR

       


      ZOZNAM NEPRIJATÝCH ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

       

      HUDOBNÝ ODBOR

      LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

      TANEČNÝ ODBOR

      VÝTVARNÝ ODBOR

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie