Navigácia

Výsledky 2018/2019

Zákonný zástupca novoprijatého žiaka, resp. plnoletý novoprijatý žiak si vyzdvihne prihlášku a vyplnenú ju vráti na riaditeľstvo školy do 15. júna 2018 a zaplatí zápisné vo výške 3,00 EUR.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí a prihlášku si je možné vyzdvihnúť školy
od štvrtka 24. mája 2018 v čase 9.00 – 16.00 hod.
a následne každý pracovný deň v čase od 9.00 do 16.00 hod.

Po tomto termíne, v prípade neodovzdania prihlášky môže byť študijná pozícia nahradená iným záujemcom.

Žiaci, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku voľného miesta budú telefonicky kontaktovaní, ako náhle bude aktuálna možnosť prijatia.

V Martine, dňa 18. mája 2018

Mgr. art. Pavol Zápotočný
riaditeľ školy


ZOZNAM PRIJATÝCH ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

HUDOBNÝ ODBOR

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

TANEČNÝ ODBOR

VÝTVARNÝ ODBOR

 


ZOZNAM NEPRIJATÝCH ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

HUDOBNÝ ODBOR

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

TANEČNÝ ODBOR

VÝTVARNÝ ODBOR

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ