Navigácia

Umelecká rada školy

Umelecká rada je poradným a iniciatívnym orgánom v otázkach umeleckého vzdelávania žiakov.


Členovia Umeleckej rady Základnej umeleckej školy v Martine

Mgr. art. Pavol Zápotočný - riaditeľ školy

Mgr. Oto Haverla - zástupca riaditeľa školy

Mgr. art. Marek Kokoška - zástupca riaditeľa školy

Mgr. Dagmara Gardlíková - strunové oddelenie

Mgr. Nataša Haratíková - výtvarný odbor

Stanislav Hýbela - oddelenie dýchových a bicích nástrojov

Karla Kočalková - klavírne oddelenie

Mgr. art. Pavlína Musilová, ArtD. - literárno-dramatický odbor

Eva Vachová - tanečný odbor

PaedDr. Otília Moravčíková - spevácke oddelenie

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ