• Detský spevácky zbor SVETLUŠKA

     • Nadpis

     • O zbore

      Detský spevácky zbor Svetluška vznikol v roku 2007 z iniciatívy vedenia Základnej umeleckej školy v Martine a dirigentky PaedDr.Otílie Moravčíkovej. Od čias jeho vzniku sa Svetluška podieľala na kultúrnom dianí školy a mesta Martin a svojím umením reprezentovala ZUŠ na festivaloch detskej a zborovej hudby. Z jej úspechov možno spomenúť Cenu za umeleckú interpretáciu a dramaturgiu, ktorú získala v roku 2009 na festivale Viva la musica v Čadci. Svetluška sa rada podieľa aj na väčších projektoch, čoho dôkazom je naštudovanie piesňového cyklu Varila myšička kašičku od Eugena Suchoňa a účinkovanie v Zrunekovej/Paschovej Vianočnej omši. Posledným a najväčším projektom je nahrávka CD S deťmi sa dá dohodnúť.
      Zámerom dirigentky je kvalitná hlasová príprava spojená s pohybovou a dramatickou zložkou, ktorá sa deťom páči a ktorá robí vystúpenia Svetlušky originálnymi.
      V spojení s vynikajúcou klavírnou a skladateľskou spoluprácou Mgr. Kamily Šimonovej sa Svetluška vypracovala na vokálne teleso, ktoré prináša radosť z hudby a muzicírovania nielen malým ale aj veľkým poslucháčom.


      Členovia zboru

      Základná zostava zboru
      Rozšírená zostava zboru
      Kristína Záhorová Juliana Dírerová
      Natália Krajčová Veronika Mudráková
      Petra Magnerová Mária Izabela Zápotočná
      Alžbeta Bosini Alena Kubalová
      Maximilián Potaš Lucia Mužilová
      Izabela Potašová Tereza Roobová
      Ema Mikolášová Alexandra Žigová
      Petra Kudlačová Barbora Kopčíková
      Lívia Bove Zuzana Kopkášová
      Marína Galická Valéria Šupíková
      Viktória Ciberová Sofia Kamenská
      Terézia Beclerová  
      Tereza Puškárová  
      Ema Šušková  
      Mária Brincková  
      Michal Gulán  
      Andrea Krileková  
      Sára Staníková  


       

      Svetluška naživo

       


   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie