Navigácia

Dychové oddelenie

Rôznorodosť a využiteľnosť dychových nástrojov ich radí k obľúbeným nástrojom v hudbe klasickej a populárnej. Dychové oddelenie poskytuje žiakom širokú škálu nástrojov, z ktorých si môžu vyberať. Prvým nástrojom, s ktorým sa zoznámi každý hráč na dychové nástroje je zobcová flauta. Slúži ako tzv. odrazový mostík pri voľbe ďalšieho nástroja -  plechového alebo dreveného. Po jeho úspešnom absolvovaní sa môžu žiaci rozhodnúť pre pokračovanie v hre na flaute zobcovej altovej, tenorovej alebo basovej. Ďalšou možnosťou je priečna flauta, klarinet, saxofón, pozauna, tuba, trúbka, lesný roh, trombón.

Žiaci sa pravidelne prezentujú na školských a mimoškolských akciách, kde pôsobia ako sólisti ale aj v komorných telesách s rôznym nástrojovým obsadením.  Taktiež sa zapájajú do celoslovenských a medzinárodných súťaží v hre na dychové nástroje. Absolventi dychového oddelenia môžu pokračovať v štúdiách na konzervatóriách a zavŕšiť štúdium na hudobných vysokých školách ako VŠMU a AU.


Pedagógovia

Stanislav Hýbela - vedúci oddelenia
zobcová flauta, saxofón, klarinet

Mgr. Adriána Kolimárová
zobcová fluata, priečna flauta

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ