Navigácia

Vyučovanie

Hudobný odbor

 • vyučovanie prebieha 2x týždenne
 • v rozsahu 1,5 - 4,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • vyučovanie prebieha v individuálnej forme, v určitých prípadoch v skupinovej forme

Výtvarný odbor

 • vyučovanie prebieha 1x týždenne
 • v rozsahu 2 - 3 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupinách 8 - 12 žiakov

Počítačová grafika

 • vyučovanie prebieha 1x týždenne
 • v rozsahu 2 vyučovaích hodín
 • v skupine max. 5 žiakov

Tanečný odbor

 • vyučovanie prebieha 2x týždenne
 • v rozsahu 2 - 4,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupinách 8 - 15 žiakov

Literárno-dramatický odbor

 • vyučovanie prebieha 2x týždenne
 • v rozsahu 1,5 - 4,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupine 5 - 10 žiakov

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ