• Rodičovské združenie

     • Návrh čerpania finančných prostriedkov na školský rok 2017/2018

     • Hudobný odbor EUR
      Poplatky za účasť na súťažiach a doprava na súťaže 2 800,00
      Učebné pomôcky, knihy, noty, ladenie a oprava hudobných nástrojov 200,00
      Projekty - workshop 200,00
      Hudobný odbor spolu 3 200,00
         
      Tanečný odbor  
      Vstupenky na vystúpenie tanca, doprava, súťaže 1 000,00
      Projekty - kostýmové a materiálne zabezpečenie  700,00
      Tanečný odbor spolu 1 700,00
         
      Literárno-dramatický odbor  
      Rozmnožovanie scenárov a pomôcky 100,00
      Projekty - kostýmové a materiálne zabezpečenie 1 000,00
      Literárno-dramatický odbor spolu 1 100,00
         
      Výtvarný odbor  
      Učebné pomôcky 4 000,00
      Krajinársky kurz, projekty 500,00
      Výtvarný odbor spolu 4 500,00
         
      Ostatná činnosť ZUŠ  
      Absolventi, MDD, Mikuláš, Vianoce, spoločná činnosť odborov, galaprogram 4 500,00
      Poplatky do SR RZ, 2% registrácia 350,00
      Réžia – poplatky banke, tlačivá, poštovné 150,00
      Ostatná činnosť ZUŠ spolu 5 000,00
         
      Plánované výdavky RZ v školskom roku 2017/2018 spolu: 15 500,00
         
      Členovia výboru RZ na zasadnutí dňa 20.11.2014 prijali uznesenie, podľa ktorého každý odbor môže čerpať finančné prostriedky len podľa tohoto, plenárnym RZ schváleného, návrhu.
      Finančné prostriedky nad rámec schváleného čerpania nebudú preplatené z finančných zdrojov rodičovského združenia.

       

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie