Navigácia

Návrh čerpania finančných prostriedkov na školský rok 2017/2018

Hudobný odbor EUR
Poplatky za účasť na súťažiach a doprava na súťaže 2 800,00
Učebné pomôcky, knihy, noty, ladenie a oprava hudobných nástrojov 200,00
Projekty - workshop 200,00
Hudobný odbor spolu 3 200,00
   
Tanečný odbor  
Vstupenky na vystúpenie tanca, doprava, súťaže 1 000,00
Projekty - kostýmové a materiálne zabezpečenie  700,00
Tanečný odbor spolu 1 700,00
   
Literárno-dramatický odbor  
Rozmnožovanie scenárov a pomôcky 100,00
Projekty - kostýmové a materiálne zabezpečenie 1 000,00
Literárno-dramatický odbor spolu 1 100,00
   
Výtvarný odbor  
Učebné pomôcky 4 000,00
Krajinársky kurz, projekty 500,00
Výtvarný odbor spolu 4 500,00
   
Ostatná činnosť ZUŠ  
Absolventi, MDD, Mikuláš, Vianoce, spoločná činnosť odborov, galaprogram 4 500,00
Poplatky do SR RZ, 2% registrácia 350,00
Réžia – poplatky banke, tlačivá, poštovné 150,00
Ostatná činnosť ZUŠ spolu 5 000,00
   
Plánované výdavky RZ v školskom roku 2017/2018 spolu: 15 500,00
   
Členovia výboru RZ na zasadnutí dňa 20.11.2014 prijali uznesenie, podľa ktorého každý odbor môže čerpať finančné prostriedky len podľa tohoto, plenárnym RZ schváleného, návrhu.
Finančné prostriedky nad rámec schváleného čerpania nebudú preplatené z finančných zdrojov rodičovského združenia.

 

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ