Navigácia

Hospodárenie s finančnými prostriedkami v školskom roku 2016/2017

HUDOBNÝ ODBOR  Výdavky € Príjmy €
Poplatky za účasť na súťažiach a cestovné k súťažiam 3 839,23 54,21
Učebné pomôcky, noty, literatúra 123,36  
Ostatné - vstupenky, absolventi, projekty 136,30 1 400,00
Hudobný odbor spolu 4 098,89 1 454,21
 
TANEČNÝ ODBOR   Výdavky  Príjmy €
Súťaže, doprava, štartovné, vstupenky 1 049,65  
Projekty - kostýmové a materiálne vybavenie, nájom 1 606,18 562,00
Muzikál 430,00 250,00
Tanečný odbor spolu 3 085,83 812,00
 
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR Výdavky  Príjmy €
Rozmnožovanie scenárov, pomôcky 292,38  
Súťaže 226,30  
Projekty - nájom, kostýmové a materiálne vybavenie, odmeny 1 213,61 1 086,00
Literárno-dramatický odbor 1 732,29 1 086,00
 
VÝTVARNÝ ODBOR    Výdavky  Príjmy €
Učebné pomôcky 4 172,25  
Projekty, krajinársky kurz, vernisáže 395,67  
Výtvarný odbor spolu 4 567,92  
 
OSTATNÁ ČINNOSŤ   Výdavky  Príjmy €
Absolventi, MDD, Mikuláš, Vianoce, Muzikál Bratislava   2 954,08 355,00
Poplatky do SR RZ, banke, registrácia 2% 355,90  
Príjem do RZ ostatný - úroky v banke   2,87
Zápisné   681,00
Príjem do RZ - členské   10 129,00
Príjem do RZ - 2%   1 524,70
Ostatná činnosť ZUŠ spolu   3 309,98 12 692,57
 
Spolu  16 794,91 16 044,78
       
K 31.10.2017 bolo na účte 23.495,75 EUR.
       
K 31.10.2017 bola v pokladni hotovosť 65,69 EUR.

 

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ