• Rodičovské združenie

     • Hospodárenie s finančnými prostriedkami v školskom roku 2016/2017

     • HUDOBNÝ ODBOR  Výdavky € Príjmy €
      Poplatky za účasť na súťažiach a cestovné k súťažiam 3 839,23 54,21
      Učebné pomôcky, noty, literatúra 123,36  
      Ostatné - vstupenky, absolventi, projekty 136,30 1 400,00
      Hudobný odbor spolu 4 098,89 1 454,21
       
      TANEČNÝ ODBOR   Výdavky  Príjmy €
      Súťaže, doprava, štartovné, vstupenky 1 049,65  
      Projekty - kostýmové a materiálne vybavenie, nájom 1 606,18 562,00
      Muzikál 430,00 250,00
      Tanečný odbor spolu 3 085,83 812,00
       
      LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR Výdavky  Príjmy €
      Rozmnožovanie scenárov, pomôcky 292,38  
      Súťaže 226,30  
      Projekty - nájom, kostýmové a materiálne vybavenie, odmeny 1 213,61 1 086,00
      Literárno-dramatický odbor 1 732,29 1 086,00
       
      VÝTVARNÝ ODBOR    Výdavky  Príjmy €
      Učebné pomôcky 4 172,25  
      Projekty, krajinársky kurz, vernisáže 395,67  
      Výtvarný odbor spolu 4 567,92  
       
      OSTATNÁ ČINNOSŤ   Výdavky  Príjmy €
      Absolventi, MDD, Mikuláš, Vianoce, Muzikál Bratislava   2 954,08 355,00
      Poplatky do SR RZ, banke, registrácia 2% 355,90  
      Príjem do RZ ostatný - úroky v banke   2,87
      Zápisné   681,00
      Príjem do RZ - členské   10 129,00
      Príjem do RZ - 2%   1 524,70
      Ostatná činnosť ZUŠ spolu   3 309,98 12 692,57
       
      Spolu  16 794,91 16 044,78
             
      K 31.10.2017 bolo na účte 23.495,75 EUR.
             
      K 31.10.2017 bola v pokladni hotovosť 65,69 EUR.

       

   • Kontakt

    • Základná umelecká škola v Martine
    • zusmartin@zusmartin.sk
    • +421 43 4133480
    • P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
    • 37811819
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie