Navigácia

Uznesenie - 16.11.2016

UZNESENIE
z plenárneho rodičovského združenia konaného dňa 16.11.2016

Plenárne zhromaždenie berie na vedomie:

  1. správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2015/2016

 

Plenárne zhromaždenie schvaľuje:

  1. program plenárneho rodičovského združenia
  2. kandidátov za členov výboru RZ pre školský rok 2016/2017
  3. výšku rodičovského príspevku pre rok 2016/2017
  4. návrh čerpania finančných príspevkov v školskom roku 2016/2017

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ