Navigácia

Príspevok do RZ pre školský rok 2017/2018

Vážení rodičia,

plenárne zhromaždenie Rodičovského združenia (RZ), konané dňa 09.11.2017, schválilo príspevok do RZ na školský rok 2017/2018 takto:

1.) sumu 15,00 EUR hradia žiaci, ktorí navštevujú jeden odbor

2.) sumu 20,00 EUR hradia žiaci, ktorí navštevujú viacero odborov, resp. z jednej rodiny našu školu navštevuje viacero detí (súrodenci)

 

Číslo účtu: 0061329125/0900

IBAN: SK2709000000000061329125

Variabilný symbol: môžete používať variabilný symbol, ktorý ste zadávali pri platbe školného

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, resp. žiakov, za ktorých je príspevok hradený

 

Rodičov prosíme, aby príspevok uhradili do 22.12.2017.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať cez e-mail admin@zusmartin.sk

 

Jozef Brincka, predseda RZ

Mgr. art. Pavol Zápotočný, riaditeľ školy

 

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ