Navigácia

 

Rodičovské združenie zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. Rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka na základe vzájomného partnerského vzťahu.

predseda výboru RZ:
Ing. Jozef Brincka

členovia výboru RZ:
p. Mária Brincková
p. Daniela Dudová
p. Alžbeta Fabušová
p. Viera Sokolová
Ing. Ľudmila Šebestová
Mgr. Mária Zápotočná

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ