Navigácia

REGIONÁLNA KLAVÍRNA PREHLIADKA 2017

Na 23. ročníku regionálnej klavírnej prehliadky sa predstavilo 28 mladých klaviristov zo štyroch základných umeleckých škôl: ZUŠ L. Árvaya ~ Žilina , ZUŠ Ľ. Fullu ~ Ružomberok, ZUŠ F. Kafendu ~ Vrútky a ZUŠ Martin.
Výkony klaviristov hodnotila odborná porota pod vedením predsedov - pedagógov konzervatória a Akadémie umení v Banskej Bystrici: doc. Mgr. art. Evy Cáhovej ArtD a Mgr. art. Aleša Solárika ArtD.

Na 23. ročníku regionálnej klavírnej prehliadky sa predstavilo 28 mladých klaviristov so štyroch základných umeleckých škôl: ZUŠ L. Árvaya ~ Žilina , ZUŠ Ľ. Fullu ~ Ružomberok, ZUŠ F. Kafendu ~ Vrútky a ZUŠ Martin. Výkony klaviristov hodnotila odborná porota pod vedením predsedov - pedagógov konzervatória a Akadémie umení v Banskej Bystrici: doc. Mgr. art. Evy Cáhovej ArtD a Mgr. art. Aleša Solárika ArtD. Našu školu reprezentovalo 13 žiakov s vynikajúcimi výsledkami.

II. KATEGÓRIA

 • Rebeka Lisá ~ 2. miesto
  pedagóg: Mgr. Eva Šutáková
 • Laura Pindurová ~ 3. miesto
  pedagóg: Karla Kočalková
 • Miriam Šichtová ~ 3. miesto
  pedagóg: Karla Kočalková

 

III. KATEGÓRIA

 • Jakub Kendera ~ 2. miesto
  pedagóg: Karla Kočalková
 • Jakub Malý ~ 3. miesto
  pedagóg: Mgr. Eva Šutáková
 • Dominik Boba ~ 3. miesto
  pedagóg: Veronika Paľovčíková DiS. art.
 • Adela Uhlárová ~ čestné uznanie
  pedagóg: PaedDr. Galina Lepiešová
 • Sofia Kamenská ~ poďakovanie za účasť
  pedagóg: Mgr. Kamila Šimonová
 • Šimon Sňahničan~ poďakovanie za účasť
  pedagóg: Mgr. Silvia Langová

 

IV. KATEGÓRIA

 • Alžbeta Bosini~ poďakovanie za účasť
  pedagóg: Mgr. Kamila Šimonová
 • Michelle Kecerová ~ 2. miesto
  pedagóg: Mgr. Eva Šutáková
 • Pavol Bohdan Zápotočný ~ 1. miesto
  ABSOLÚTNY VÍŤAZ celej súťaže
  pedagóg: Karla Kočalková

 

Blahoželáme!

Kontakt

Meno školy: Základná umelecká škola
Adresa školy: Ul. P. Mudroňa 6, 036 01 Martin
Telefónne číslo: +421 (0)43 413 3480
E-mail: zusmartin@zusmartin.sk

Sme na facebookuZriaďovateľ